Grensbepaling - afpaling

Bij onduidelijkheid van de grenzen kunnen wij een opmeting en afpaling uitvoeren. Via opmetingen en opzoekingen kunnen wij de grenzen bepalen en daar waar nodig vastleggen met het plaatsen van een grenspaal.
Bij een afpaling in der minne wordt bij gezamenlijk akkoord en op gedeelde kosten op een neutrale, onafhankelijke en deskundige manier de grens bepaald en grenspalen geplaatst. Er wordt een PV van opmeting en afpaling opgesteld en ingediend ter prekadastratie.