Muurovername

Wanneer aangebouwd dient te worden aan een wachtgevel, kan het nodig zijn een muurovername te doen. Hierbij wordt de reeds geconstrueerde muur gemeen gemaakt door het opstellen van een PV van muurovername. Dit houdt in dat de overnemer de helft van de gemene muur (+ eventeel over te nemen grond) vergoedt aan de overlater.