Schatting

De waarde van een onroerend goed schatten is niet altijd eenvoudig; de waarde is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Wij kunnen zorgen voor een onafhankelijke schatting van uw onroerend goed in het geval dat: u wenst te verkopen, u een waardebepaling wenst in het kader van een nalatenschap (erfenis), schenking of echtscheiding. Als basis voor deze schatting worden onder andere de oppervlakte, de afwerkingsgraad en de staat en de verkoopprijzen in de buurt gebruikt.
In het kader van een nalatenschap kan ervoor gekozen worden om het schattingsverslag te laten opstellen volgens het kwaliteitscharter (opgesteld en opgelegd door de Vlaamse Belastingsdienst “VLABEL”). Dit vermijdt achteraf boetes, opgelegd door VLABEL, bij een tekortschatting.
Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kan beroep worden gedaan op Landmeetburo Lievens die erkend is als professional om een realistische waarde te bepalen.