Opmetingen

Opmeting bestaande toestand

Gronden

Wij meten uw stuk bouwgrond, landbouwgrond, industriegrond,…
Dit kan van toepassing zijn bij aankoop, ruiling, splitsing, verkaveling. Bij aankoop van een onroerend goed is het raadzaam om bij verkoop de juiste afmetingen en oppervlakte te kennen. Bij notariële akte is enkel maar een kadastrale oppervlakte gekend en heeft u geen zekerheid over de eigendomsgrenzen. Daarom is het raadzaam om bij verkoop over een goed opmetingsplan te beschikken. Tevens word er nagekeken of er geen erfdienstbaarheden aanwezig zijn. Zodoende koopt u geen kat in een zak.

Via opzoekingen kunnen wij de grenzen bepalen en daar waar nodig vastleggen met het plaatsen van een grenspaal. Dit alles wordt verwerkt in een PV van opmeting en afpaling.


Gebouwen

Voor architecten:
Wij kunnen zorgen voor een volledige opmeting van een perceel, gebouw, constructie, … Dit kan als basis dienen voor de bouw, renovatie, uitbreiding, …
Volgens wens kunnen we grondplannen, gevelplannen, doorsnedes, … opmaken en aanleveren in zowel in digitale vorm (dwg) als op papier.


Tuinen

Voor tuinarchitecten en tuinaanleggers:
Wij kunnen u helpen met een digitale opmeting van de bestaande toestand van het perceel. Dit is niet alleen nauwkeuriger maar ook sneller dan wanneer je dit zelf eerst moet opmeten en dan uittekenen.
Ook bij grote niveauverschillen kan dit handig zijn om bij het ontwerp van een tuin te starten met een degelijke opmeting van de bestaande toestand. Bij elk gemeten punt is ook direct een hoogte gemeten. Vanuit die basis kunnen verschillende ontwerpen gemaakt worden.
We leveren u de opmeting volgens wens digitaal (dwg) en/of op papier.

Zettingsmeting

Indien er bij bouwwerken een risico bestaat op zettingen van een aanpalend gebouw (dit tgv bronbemaling, uitgravingen, trillingen, …) kan dit opgevolgd worden via zettingsmetingen. Hierbij kan vóór, tijdens en na de werken op verschillende tijdstippen gemeten worden op vaste punten van het gebouw. Via tabel, grafiek kunnen eventuele zettingen in kaart gebracht worden en kunnen de nodige maatregelen worden getroffen indien nodig.
Door dit soort metingen (die kort op de bal spelen) kan eventuele grote schade vermeden worden aan aanpalende gebouwen/constructies.

Hoogtemeting – grondverzetberekening

Wenst u een hoogtemeting van een terrein vóór en/of na werken? Dit kan. Via een digitaal terreinmodel kan een volumeberekening uitgevoerd worden:

  • Vóór aanvang werken naar een theoretisch te realiseren model.
  • Na uitvoering werken van het effectief gerealiseerde grondverzet.
Hierbij kunnen desgewenst profielen gegenereerd worden.

As-Builtmeting

Na de constructie van een gebouw of aanleg van een weg (met of zonder riolering) kan een as-built gevraagd worden. Bij riolering kunnen aquadatafiches worden opgesteld.
Deze metingen kunnen wij uitvoeren. Dit kan in het formaat geleverd worden volgens de wens van de klant.

Inmeting duiventil

Voor duivenliefhebbers kunnen we zorgen voor de inmeting van de duiventil om de juiste coördinaten te kennen.
Dit is aan te raden bij een bestaande duiventil, indien uw inmeting reeds lang geleden is uitgevoerd en u zeker wil zijn van de correcte coördinaten.
Dit is verplicht voor nieuwe locaties van duiventillen.