Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving vóór/na werken

Vóór de aanvang van bouwwerken is het aan te raden een constructieve plaatsbeschrijving op te maken van bestaande aanpalende constructies (gebouwen, wegenis, …).
Adhv een plaatsbezoek worden bestaande gebreken beschreven en vastgelegd met foto’s. Hiervan maken wij een verslag op dat ondertekend wordt door de betrokken partijen.
Na de uitgevoerde werken kan desgewenst een vergelijkende plaatsbeschrijving worden uitgevoerd.

Plaatsbeschrijving vóór/na huur

Bij huur is het verplicht een tegensprekelijke locatieve plaatsbeschrijving te laten opmaken van het huurpand. Hierbij wordt een beschrijving gemaakt van het huurpand vóór aanvang van de huurperiode.
Zo kan de eventuele schade die zich in de loop van de huurperiode voordoet niet leiden tot een juridisch steekspel tussen huurder en verhuurder.
De kosten hiervoor worden door huurder en verhuurder elk voor de helft gedragen. Na huur wordt een staat van vergelijking opgemaakt.