Uitzetwerk

Door bouwwerken vooraf op een degelijke manier en volgens de verleende vergunning uit te zetten, kunnen onaangename verrassingen na uitvoering van de werken vermeden worden.
Te realiseren gebouwen, wegenis, riolering en andere constructies tot het nauwkeurig uitzetten van ankers voor staalbouw kunnen door ons op het terrein worden uitgezet. Dit kan gebeuren zowel in hoogte als planimetrisch.
Dit gebeurt vooraf in overleg met de klant en/of ontwerper wat en hoe dit best (volgens de wensen van de uitvoerder ter plaatse) dient te worden gematerialiseerd op het terrein.
Uiteraard dient een degelijk digitaal ontwerp-/metingsplan als basis.
Dit kan volgens de manier van werken ter plaatse eventueel in verschillende fasen gebeuren. Tijdens de werken kunnen we op vraag controlemetingen uitvoeren.